Make your own free website on Tripod.com

Laman Utama

Biodata

Pendidikan Moral

Perdagangan

Peperiksaan Dalaman

 

 

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SEKSYEN 4 BANDAR KINRARA

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

PERDAGANGAN

TINGKATAN EMPAT

 

PENGGAL 1 [2007]

BULAN

MINGGU

 

TAJUK

JAN

1

[3 5]

1.0 -

1.1 -

ASAS KEPADA PERDAGANGAN

Keperluan dan kehendak manusia

a. Maksud keperluan

b. Maksud kehendak

c. Hierarki keperluan Maslow

 

2

[8 12]

1.2 -

Pengeluaran

a. Maksud pengeluaran

b. Jenis-jenis pengeluaran

c. Cabang-cabang pengeluaran

 

3

[15 19]

1.3 -

Faktor-faktor pengetuaran

a. Tanah, buruh, modal dan usahawan

b. Usahawan dan peniaga

c. Peranan usahawan

 

4

[22 26]

1.4 -

 

 

 

1.5 -

Pengkhususan

a. Maksud pengkhususan

b. Pewujudan pengkhususan dalam pengeluaran

c. Kesan pengkhususan dalam pengeluaran

Sistem barter

a. Maksud sistem barter

b. Kelemahan sistem barter

 

5

[29/1- 2/2]

2.0 -

2.1 -

UNSUR PERDAGANGAN

Perdagangan

a. Maksudperdagangan

b. Maksud pemiagaan

c. Bantuan Perniagaan

d. Kaitan pengeluaran, perdagangan dan perniagaan

FEB

6

[5 9]

3.0 -

3.1 -

 

3.2 -

PERNIAGAAN DALAM NEGERI

Perniagaan dalam negeri

a. Maksud perniagaan dalam negeri

Saluran agihan

a. Jenis-jenis saluran agihan

 

7

[12 16]

3.3 -

Perniagaan runcit

a. Fungsi peruncit dalam saluran agihan

b. Jenis-jenis perniagaan runcit

i. Peruncit kecil-kecilan

ii. Peruncit besar-besaran

 

BULAN

MINGGU

 

TAJUK

 

8

[18 21]

 

Cuti tahun baru cina

 

9

[26/2- 2/3]

 

c. Bentuk-bentuk lain peruncitan

MAC

10

[5 9]

 

Ujian Bulan Mac

 

11

[10 18]

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

 

12

[19- 23]

3.4 -

Perniagaan borong

a. Fungsi pemborong dalam saluran agihan

 

13

[26 30]

 

b. Jenis-jenis perniagaan borong

i. Pemborong berfungsi penuh

ii. Pemborong berfungsi terhad

APRIL

14

[2 6]

 

iii. Agen dan broker

c. Pengambilalihan fungsi pemborong

 

15

[9 13]

3.5 -

Dokumen perniagaan dalam negeri

a. Dokumen yang terlibat sebelum urusniaga.

 

16

[16 20]

 

Dokumen yang terlibat semasa dan selepas urusniaga.

 

 

17

[23 - 27]

3.6 -

Kaedah Jualan

a. Jualan tunai

i. Maksud Jualan tunai

ii. Kelebihan dan kekurangan jualan tunai

MEI

18

[30/4 4/5]

 

b. Jualan Kredit

i. Maksud Jualan kredit .

ii. Jenis-jenis Jualan kredit

- Sewa beli

- bayaran tertunda

iii. Kelebihan dan kekurangan jualan kredit

 

19 - 21

[7 - 23]

 

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

 

22 - 23

[26/5-10/6]

 

CUTI PERTENGAHAN TAHUN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENGGAL 2 [2007]

BULAN

MINGGU

 

TAJUK

JUN

24

[11 -15]

 

c. Jualan Prabayar

i. Maksud Jualan Prabayar

ii. Kelebihan dan kekurangan jualan prabayar

 

 

 

d. Jualan Konsainan

i. Maksud Jualan Konsainan

ii. Kelebihan dan kekurangan jualan konsainan

 

25

[18 22]

4.0 -

4.1 -

PERNIAGAAN ANTARABANGSA

Perniagaan antarabangsa

a. Maksud perniagaan antarabangsa

b. Sebab-sebab wujud perniagaan antarabangsa

c. Kepentingan perniagaan antarabangsa kepada

pengguna, pengeluar dan negara.

 

26

[25 29]

4.2 -

Perniagaan import, eksport dan entrepot

a. Maksud perniagaan import, eksport dan entrepot

b. Prosedur import dan eksport

c. Halangan dalam perniagaan antarabangsa

JULAI

27

[2 6]

4.3 -

Dokumen perniagaan antarabangsa

a. Jenis-jenis dokumen perniagaan antarabangsa

 

28

[10 -13]

5.0 -

 

5.1 -

INDUSTRI KECIL DAN SEDERHANA

5.1 Industri kecil dan sederhana

a. Maksud Industri Kecil dan Sederhana (IKS)

b. Ciri-ciri Industri Kecil dan Sederhana

c. Kegiatan Industri Kecil dan Sederhana

d. Kepentingan Industri Kecil dan Sederhana

e. Kaitan Industri Kecil dan Sederhana dengan

Industri Berat

f. Masalah-masalah Industri Kecil dan Sederhana

 

29

[16 20]

6.0 -

6.1 -

PEMILIKAN PERNIAGAAN

Memulakan perniagaan

a. Cara memulakan perniagaan

b. Pengendalian perniagaan

 

30

[23 27]

 

Ujian Julai

OGOS

31

[30/7- 3/8]

6.2 -

Jenis pemilikan perniagaan

a. Milikan tunggal.

b. Perkongsian

c. Syarikat Sendirian Berhad

 

32

[6 - 10]

 

d. Syarikat Awam Berhad.

e. Koperasi

f. Perbadanan Awam

 

 

BULAN

MINGGU

 

TAJUK

 

33

[13 17]

6.3 -

Penswastaan

a. Maksud penswastaan

b. Tujuan penswastaan

 

34

[18 26]

 

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

 

35

[27 -31]

7.0 -

7.1 -

PELABURAN

7.1 Pelaburan

a. Maksud pelaburan

b Pelabur dan spekulator

SEPT

36

[3 - 7]

7.2 -

7.2 Jenis pelaburan

a. Simpanan Tetap atau Akaun Pelaburan

b. Harta tanah

 

37

[10 - 14]

 

c. Saham

i. Jenis saham

ii. Pulangan atas saham

iii. Peranan Bursa Saham Kuala Lumpur

d. Unit Amanah

 

38

[17 21]

7.3 -

7.3 Panduan am melabur

a. Panduan asas membuat pelaburan

 

39

[24 28]

 

Ulangkaji

 

OKT

40

[1 - 5]

 

PEPERIKSAAN [1/10 18/10]

 

41

[8 12]

 

AKHIR TAHUN

 

42

[17 - 21]

 

Cuti Hari Raya Aidil Fitri [13/10 16/10]

 

 

43

[22 - 26 ]

 

Perbincangan jawapan soalan peperiksaan

 

44

30/10-3/11

 

Hari Terbuka T.4 [31/10]

AKTIVITI SELEPAS PEPERIKSAAN

Nov

45

[5 - 9]

 

Hari Terbuka T.4 [7/11]

Hari Deepavali [8/11 9/11]

 

46

[12 16]

 

Kuiz Pengguna

 

47 - 52

 

CUTI AKHIR TAHUN [17 Nov - 1 Jan]

 

 

 

Disediakan oleh : Pn. Marsilah Binti Hashim