Make your own free website on Tripod.com
Laman Utama Biodata Pendidikan Moral Perdagangan Peperiksaan Dalaman
KBSM HURAIAN SUKATAN PELAJARAN PENDIDIKAN MORAL TINGKATAN SATU
Unit Bidang     Nilai   Tajuk  
Pembelajaran  
1.1 Kepercayaan kepada Tuhan
Tuhan pencipta alam
1.2 Amanah
Amanah tanggungjawab semua
1.3 Harga Diri
Kesedaran dan penerimaan diri untuk mencapai kesejahteraan hidup
1 Perkembangan  
1.4 Bertanggungjawab
Bertanggungjawab terhadap diri dan persekitaran
Diri    
1.5 Hemah Tinggi
Berbudi bahasa budaya hidup kita
1.6 Toleransi
Kemampuan memahami keunikan individu asas perpaduan hidup
1.7 Berdikari
Sikap berdikari menjamin kejayaan
1.8 Kerajinan
Amalan kerajinan menjamin kemajuan
1.9 Kasih Sayang
Kasih sayang asas kesejahteraan hidup
1.10 Keadilan
Keadilan asas keharmonian keluarga
1.11 Rasional
Sikap rasional dalam membuat pertimbangan
1.12 Kesederhanaan
Amalan kesederhanaan menjamin kesejahteraan
2.1 Kasih sayang terhadap keluarga
Kasih sayang amalan suci
2 Kekeluargaan  
2.2 Hormat dan taat kepada Anggota Keluarga
Hormat-menghormati asas keluarga harmoni
2.3 Mengekalkan Tradisi Kekeluargaan
Tradisi keluarga perlu dipelihara
2.4 Tanggungjawab terhadap  keluarga
Anggota keluarga bertanggungjawab keluarga sejahtera
3.1 Menyayangi dan menghargai alam sekitar
Alam sekitar warisan kita
3 Alam Sekitar  
3.2 Keharmonian antara Manusia dengan alam sekitar
Persekitaran yang bersih dan selesa mewujudkan suasana harmonis
3.3 Kemapanan alam sekitar
Hutan sebagai khazanah kehidupan
3.4 Peka terhadap isu-isu alam sekitar
Manusia yang rasional sentiasa peka terhadap masalah alam sekitar
4.1 Cinta akan negara
Kenali negara,cintai negara
4 Patriotisme  
4.2 Taat setia kepada Raja dan Negara
Identiti negara lambang kedaulatan negara
4.3 Sanggup berkorban untuk Negara
Sanggup berkorban demi mempertahankan ibu pertiwi
5.1 Melindungi Hak Kanak-kanak
Hak kanak-kanak terjaga, generasi akan datang sejahtera
5 Hak Asasi
5.2 Menghormati Hak Wanita
Wanita berhak mendapat layanan yang baik
Manusia  
5.3 Melindungi Hak Pekerja
Hak asasi pekerja dipelihara, kebajikan mereka terbela
5.4 Menghormati Hak Golongan Kurang Berupaya
Semua insan yang dilahirkan mulia di sisi Pencipta
5.5 Melindungi Hak Pengguna
Konsep pengguna asas kesedaran semua
6.1 Mematuhi peraturan dan undang-undang
Disiplin diri asas pembentukan sahsiah mulia
6.2 Kebebasan bersuara
Kebebasan bersuara asas masyarakat demokrasi
6 Demokrasi  
6.3 Kebebasan beragama
Rakyat Malaysia menganti pelbagai agama
6.4 Penglibatan diri dalam pembangunan negara
Murid berjaya, sekolah cemerlang
6.5 Sikap keterbukaan
Sikap terbuka membina keyakinan diri
7.1 Hidup bersama secara aman
Amalan hidup yang harmonis asas kesejahteraan
7 Keamanan dan  
7.2 Saling membantu dan bekerjasama
Semangat kekitaan mewujudkan suasana yang aman
keharmonian  
7.3 Saling Menghormati antara negara
Saling menghormati kedaulatan sesebuah negara asas kemantapan 
hubungan